Privacy verklaring Koning Boudewijnstichting (KBS)

Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacywetgeving ter zake. Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

Hoe verzamelt de KBS persoonlijke gegevens?

De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een kandidaatsdossier).

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de KBS?

De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

Wanneer en waarom verwerkt de KBS persoonlijke gegevens?

Hoe behandelt de KBS persoonlijke gegevens?

Hoe lang bewaart de KBS persoonlijke gegevens?

Bewaart de KBS mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Nog vragen of bedenkingen?

Mail privacy@kbs-frb.b